ἀβυδόν

ἀβυδόν
Grammatical information: adj.
Meaning: βαθύ H.
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]X [probably]
Etymology: von Blumenthal IF 49, 175 considers Illyrian origin (= `bottom-less', to βυθός). If the connection with βυθός is correct, it must not be Illyrian, but could also be a substr. word.
See also: βυθός
Page in Frisk: 1,5

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ἄβυδον — Ἄβῡδον , Ἄβυδος Abydos fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.